SiA's miljøarbeid

SiA skal medvirke til og være pådriver for bærekraftig utvikling gjennom å gjøre bevisste valg og ha en langsiktig strategi som ivaretar sosiale forhold, økonomi og miljø

SiA er en verdistyrt bedrift som gjennom visjon og verdier skal medvirke til, og være pådriver for, bærekraftig utvikling blant annet ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi.

Vi skal redusere den totale miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

SiA er miljøsertifisert igjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn hvor vi dokumenterer vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar.

Noen av våre miljøtiltak:

 • SiA tilbyr gjenbruksrom tilknyttet studentboligene​
 • Fokus på kildesortering i egen drift og i studentboligene​
 • Redusert energiforbruk gjennom ENØK prosjekter
 • Boring av energibrønner, solfangere på tak, varmepumper
 • Nye studentboliger bygd I massivtre.
 • Komfyrvakt og vindusmagneter er montert I mange av våre studentbolger
 • Krav til miljødokumentasjon fra leverandører ved innkjøp​
 • Fokus på å redusere matsvinn i vår kantinedrift​
 • Fokus på gjenbruk og innkjøp av miljøvennlige produkter​
 • Startet overgang til el-biler​
 • SiA legger til rette for ansatte til å delta i «Sykle til jobben» og «Jeg kjører grønt»​
 • Arrangør av SiA MiljøUKA​
 • Kampanjer​ ut mot studentene
 • Egne konkrete handlingsplaner innenfor avfall, energi, transport og innkjøp

Vi oppfordrer og utfordrer alle studenter, ansatte, leverandører og andre forbindelser til å være med på å bidra til å redusere negativ påvirkning på miljøet.

Ingen kan gjøre alt - men alle kan gjøre LITT