Media

Profilmanualen gir retningslinjer for hvordan SiAs profil skal benyttes. Riktig og konsekvent bruk av profilen er avgjørende for tydelig kommunikasjon av merkevaren, og for effektiv produksjon av grafiske elementer. Retningslinjene skal ikke være til hinder for kreative prosesser, men det er viktig at eventuelle avvik fra profilen avtales med SiAs markedsansvarlig. Jahn Olav Marum: jom@sia.no

SiA Profilhåndbok