SiA kjøper elbil

Sia har gått til innkjøp av en ny elbil preget med SiA miljø logo

SiA har kjøpt elbil!! Og den håper vi blir mye brukt. Tanken er at den skal erstatte kjøring i jobbsammenheng med fosilt drivstoff, enten med privatbilmen også kjøring med andre SiA biler (SiA Bok, SiA Teknisk, Spicheren-bilen, Kafè bilen). Dette er faktisk El-bil nr to som SiA kjøper. Teknisk i Grimstad har siden 2016 hatt en el-varebil.

Vi regner med dette at miljøfyrtårn statistikken vår ytterligere bedrer seg fremover !!

#SiAMiljø