Helsekassen

Studenter som i studieåret får uforutsette utgifter til helse som ikke dekkes av det offentlige, kan søke om økonomisk støtte fra SiA. Ordningen gjelder studenter som har studiet som hovedbeskjeftigelse.

Søknadsperiode 4. januar - 24. juni 2023 

Søk om refusjon fra Helsekassen 

Retningslinjer for Helsekassen

Dette kan du søke støtte om

 1. Egenandel hos fastlege/allmennlege.
 2. Behandling foreskrevet av lege:
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Psykolog med driftstilskudd, krever Egenandelskort*
  • Medisiner på blå resept, krever Egenandelskort*
 3. Utgifter til tannlege når behov for behandling oppstår i studietiden.

Dette kan du ikke søke støtte om

 1. Unntak fra støtteordningen omfatter:
  • Regulering
  • Kosmetisk
  • Implantat
  • Briller  
  • Transport/syketransport/reiser
  • Innleggssåler

* Egenandelskortet skal legges ved etter besøk hos lege, psykolog m/driftstilskudd eller medisiner på blå resept. Lastes ned fra helsenorge.no.

• Det skal ikke legges ved kvitteringer for behandlinger som inngår i egenandelskortet.

• Det skal kun legges med kvitteringer fra fysioterapeut, kiropraktor, psykolog med driftstilskudd samt tannlege.

• På kvittering fra tannlege må det fremgå hvilken behandling som er utført.

Søknadsfrister

Du kan kun søke om refusjon av utgifter som har påløpt inneværende semester. Søknadsfristene tar utgangspunkt i akademisk kalender på UIA

  • Høstsemesteret 2022: 15. august - 20. desember. 
  • Vårsemesteret 2023: 4. januar - 24. juni. 

Studenter som skal fortsette på høstsemesteret kan søke om å få dekket nødvendig utgifter som er utført i perioden mellom vår og høst semester. I slike tilfeller må det legges ved bevis på at semesteravgift er betalt begge semester.
Det er kun behandlinger som oppstår akutt fra semesterslutt til semester begynnelse det kan søkes om støtte til. Andre utgifter skal det søkes om innen tidsfristen.

Betingelser

 • Det er kun behandlinger som listes opp her som det kan søkes om refusjon på.
 • Egenandel pr semester: kr. 650,-
 • SiA kan dekke inntil 40% av totalbeløpet etter at egenandelen er trukket fra.
 • Maksimal årlig utbetaling kr 7500.
 • Det utbetales ikke penger på forskudd.
 • Innvilget beløp under kr. 500 utbetales ikke.
 • Ufullstendige søknader blir avslått.
 • Ved flere søknader i semesteret betales det bare egenandel en gang.

Dette må du huske på før du søker

 • Det forutsettes at semesteravgiften er betalt.
 • Det skal legges ved kopi av digitalt semesterkort eller kvittering for at semesteravgift er betalt.
 • Søknadene har ikke tilbakevirkende effekt. Det betyr at du kan ikke søke om behandlinger som er utført i et annet semester enn det semester du befinner deg i.
 • Vi utbetaler ikke på forskudd beregnet på et kostnadsoverslag
 • I søknaden skal det komme frem hvilken type behandling som er utført!
 • Søknadene behandles digitalt det er derfor viktig at alle bilag scannes inn til EN PDF-fil som lastes opp i søknaden.
 • Husk å legge ved egenandelskortet ditt som du kan laste ned  fra www.helsenorge.no

Noen eksempler

Utgifter tannlege: 2400
Lege - egenandelskort: 650
Sum: 3050
Egenandel: 650 (helsekassen)
Grunnlag for refusjon: 2400
40% av 2400: 960 overføres din konto

Utgifter tannlege: 1700
Lege - egenandelskort: 150
Sum: 1850
Egenandel: 650 (helsekassen)
Grunnlag for refusjon: 1200
40% av 1200: 480 AVSLAG. Beløp under kr 500.- utbetales ikke.

Lurer du på noe?

Spørsmål kan rettes til: randi.furulund@sia.no

SiA Helse, Kristiansand

Kontakt våre ansatte
helse@sia.no

Adresse:
Universitetsveien 3B
4630 Kristiansand

Buss:
Holdeplass UiA v/Spicheren

Leder:
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

Åpningstider:
09.00-15.30 (man-fre)

Drop-in:
14.00-15.00 (man-tors) (Endringer kan forekomme)

SiA Helse, Grimstad

37 23 37 92 (Telefontid fra 11.00-11.30)
helse@sia.no

Adresse
Jon Lilletunsvei 9, 4879 Grimstad
Se i kart

Buss
Holdeplass Jon Lilletuns vei

Leder
Eli Stålesen, Psykoterapeut/Master Psykisk helse
eli.stalesen@sia.no

 

Åpningstider
Man: 09.00-16.00
Tir: 09.00-16.00
Tors: 09.00-16.00
Fre: 09.00-16.00

Studentprest: Ons: 09.00-16.00

Drop in:
Man: 12.00-13.00
Tir: 12.00-13.00
Tors: 12.00-13.00
Fre: 12.00-13.00