Vinnere av årets studentforeninger 2020

Vinnere av årets studentforeninger 2020 er
Kristiansand studentidrettslag (KSI) og GSI - Grimstad Studentidrettslag. Vi gratulerer!

Begrunnelsen: "Årets studentforening får prisen for å samle studenter fra alle studieretninger og institusjoner til felles aktivitet. Gjennom å tilby en rekke tilbud favner de om den brede studentmassen i studiebyen, og bidrar med stort engasjement inn på studentenes trivsel. De viser en stå på-vilje for å samle studentene til aktivitet, og gir en positiv effekt på studenters fysiske og psykiske helse. Studentene er heldige som kan finne gode tilbud hos foreningen og får med dette et avbrekk og pusterom i en ellers travel studiehverdag".
Prisen deles ut årlig og er i regi av:
• Velferdstinget i Agder
• Studentorganisasjonen i Agder (STA)
• Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
• Sparebanken Sør
Prisutdelere i år var leder av STA og VT