Bli litt bedre kjent med SiA Velkommen studenter!

Kjære nye studenter!

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) ønsker alle studenter velkommen til nytt studieår! Vi håper at vi nå gradvis kan innstille oss på en normal hverdag, men vi skal uansett tilpasse tilbudet vårt etter de rammer vi må forholde oss til.

I studentsamskipnaden er oppdraget vårt å tilby studentene best mulig studentvelferd.
Vi er over 200 ansatte som er til stede for å tilby et bredt spekter av tjenester. Vårt mål
er å gi deg som student både gode opplevelser og praktiske, trygge rammer.

Nytt av året er at vi tar i bruk et nytt studentsenter. Dette er en milepel, og vil gi et mye bedre tilbud til studentorganisasjonene og studentfrivilligheten. Vi vil også få både fastleger og tannleger lokalisert i senteret, og vi håper dette vil vesentlig bedre tilgang til helsehjelp.

Som student må du gjøre egne valg og egne prioriteringer. Vi har tilbudene, så vurderer du selv hva som passer for deg. Vi håper vi kan bidra til at du får en studietid som både er godt tilrettelagt, og at du får mange gode minner!

Velkommen til nytt studieår!

Pål Harv Adm.dir, SiA

Pål Harv Adm.dir, SiA

Livet rundt studiene! 

SiA er velferdsorganisasjonen for studentene på Sørlandet. Vi er til for å skape trygghet og trivsel
i livet rundt studiene, slik at studentene skal ha et best mulig utgangspunkt for å gjøre det bra.

SiA har en rekke velferdstilbud til studentene. Vi tilbyr barnehager, helsetilbud, boliger og bokhandler, samt at vi driver møteplasser som SiA Mat og Drikke, Østsia, Bluebox og treningssenteret Spicheren.
Vi satser på kultur gjennom egne arrangementer og  bidrar med støtte til mer enn 50 studentforeninger gjennom Velferdstinget i Agder.

SiA er styrt av studentene, og overskudd fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene. Målet vårt er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.

Program Kristiansand

Program Grimstad