Skal gjennomføre sosiale lavterskeltilbud for medstudenterSiA har ansatt 29 studenter

Landets studentsamskipnader ble i mars tildelt totalt 78,5 millioner kroner for å ansette studenter til å planlegge å gjennomføre sosiale lavterskeltilbud.

SiA har fått sin andel av midlene og har nå ansatt 29 studenter for å skape ulike aktiviteter og tilbud for andre medstudenter. Gjennom hele pandemien har SiA hatt ulike aktiviteter og tiltak i Hold Ut prosjektet, og nå skal studentene overta og videreføre prosjektet.

Jon Gotteberg som er leder for kultur og velferd i SiA håper studentene vil benytte seg av tilbudene som kommer utover våren.

- Vi har hatt fokus på å få denne ordningen raskt på bena, og jeg er stolt av innsatsen til de ansatte i SIA Kultur og Velferd. Denne innsatsen gjør nå at det fremover er studenter ansatt i SiA som vil skape et aktivitetstilbud til sine medstudenter, sier Gotteberg.

Mange søkere

- Vi fikk veldig bra respons på stillingsutlysningene, og jeg vil derfor understreke at det vil være flere runder med ansettelser gjennom dette korona-året. Det varmer hjertet å se responsen fra de 29 studentene vi nå har ansatt - disse er allerede i gang med å planlegge for en rekke gode tiltak fremover, avslutter Gotteberg.

En av studentene som er engasjert er Nhi Thao Bui hun jobber som aktivitetsleder. Hun er svært positiv til prosjektet som er igangsatt.

- Jeg digger hele prosjektet, og føler meg heldig som får lov til å være med som aktivitetsleder! Mange studenter føler seg ensomme, og sitter alene i hybelen, og studietiden blir ikke slik mange håpet. Men jeg ønsker å bidra til å skape trygge møteplasser for medstudentene. En søndagstur i skogen, en treningsøkt ute, dødsing i Bertesbukta eller Quiz - jeg håper vi kan bidra til å fylle dagene til medstudentene med aktivitet!

Følg med på Hold ut-kampanjen!

Se kommende arrangementer