SiA bygger 271 nye studenthybler

Mitt i hjertet av campus er nå rivingen av de gamle militærbrakkene fra krigens dager i full gang. Her skal SiA bygge 271 nye studenthybler som vil stå klare sommeren 2023.

Prosjektet består av 3 nybygg med til sammen 271 boenheter fordelt på 1-roms leiligheter, studio-leiligheter og par-leiligheter. Byggene oppføres med fundament og underetasje i betong og bærekonstruksjon i massivtre. Det er Code arkitektfirma fra Oslo som er arkitekter. De har god erfaring med å tegne studentboliger i massivtre.

Onsdag ble avtalen med entreprenøren HSH signert og Pål Harv som er administerende direktør i SiA ser frem til komme i gang med byggingen. 

- Vi er veldig fornøyde med å komme i gang med et godt gjennomarbeidet fortettingsprosjekt. Dette vil gi SiA en viktig økning i dekningsgraden av studentboliger og ikke minst er det spennende at dette er de første boligene SiA bygger i massivt tre, noe som er  viktig for å ivareta miljøprofilen til SiA, sier Harv

Byggene plasseres slik at de, sammen med Kaserneveien 11, danner et mellomrom - en skoglund – der man bevarer store deler av tomtens skogbunn, knauser og trær.

-Vårt mål er at prosjektet bidrar til et godt og levende studentmiljø både ute og innvendig avslutter Harv. 

Uteområde og adkomstveier skal innby til samlinger og byggenes innvendige planløsninger skal gi studentene god bo-komfort og sosialt fellesskap gjennom prosjektets mange fellesrom.