Renovering av Jon Lilletunsvei 23 fortsetter

Arbeidet er i full gang i 2. etasje, deretter jobber vi oss nedover i bygget.  Alle hybler med eget bad vil bli gjort om til små 1-roms leiligheter med eget bad. Eksisterende dubletter og 2-roms leiligheter vil få en kraftig oppgradering. I tillegg vil det bli en hyggelig lounge i hver etasje.  Arbeidet vil stå ferdig et godt stykke ut i mars. 22. mars starter vi med samme renovering i Jon Lilletunsvei 21.  I august vil vi kunne tilby våre studenter, nyoppussede flotte boliger på en av Grimstads beste tomter på Campus.