SiA har flyttet inn i nytt bygg Ny møteplass for studentene

Et nytt bygg har reist seg på campus i Kristiansand. Mellom Spicheren treningssenter og Kunnskapsparken har Studentsamskipnaden i Agder nå ferdigstilt det som skal bli et nytt kraftsenter for studentene i byen.

Bygget inneholder studentsenter, legekontor, tannleger, SiA’s eget helsetilbud og en samlet SiA administrasjon.

Møteplass for studentene

Målet med det nye studentsenteret er bedre samhandling mellom studentene og SiA . Gjennom dette håper vi på økt studentaktivitet.

En ting er at SiA blir mer synlig og tilgjengelig for studentene, en annen ting er innholdet og fasilitetene i det nye bygget som nå tilbys. Studentsenteret er bygget med møteplasser og møterom slik at studentene skal kunne samles og ha møteaktivitet eller små eventer. 

-Vi håper jo at det nye bygget skal bli en relevant og hyggelig møteplass for alle studentene i Kristiansand sier Jahn Olav Marum, leder for studentvelferd i SiA.

Vi ser blant annet frem til at Velferdstinget flytter inn sammen med oss, og håper dette vil skape synergier og økt aktivitet for foreningslivet blandt studentene. For å kunne yte enda bedre service til studentene jobber vi nå aktivt med å utvikle en ny studentservice tjeneste som vil bli en sentral del i tilbudet fra SiA, sier Marum. 

Helsehuset

Helsetilbudet i bygget skal samles under navnet Gimle Helsehus. Helsehuset vil i starten bestå av Gimle legesenter, Tannlege Stokkelien avd. Gimle og Ressurssenter for studenter. Ressurssenteret vil inneholde tjenester fra SiA Helse, Studentprest, Tilretteleggingskontoret for UiA-studenter og Studier med støtte. 

Velkommen inn!