Ledige verv i VT

Har du lyst til å begynne det nye semesteret med å engasjere deg for dine medstudenter?

Velferdstinget har ledige plasser i Valgkomiteen og Fordelingsutvalget!

Valgkomiteen (VK) velges av VT og det skal være representanter fra minst to av skolene tilknyttet SiA representert i utvalget. VK sin leder velges særskilt. VK skal rekruttere, intervjue og innstille kandidater til SiA-styret, SiA kulturfond, Fordelingsutvalget, UGA leder, Valgkomiteen og Arbeidsutvalget. 

Fordelingsutvalget (FU) forbereder, innstiller, og vedtar saker som gjelder studentsosiale midler. FU tildeler årlig 2-3 millioner kroner til de forskjellige studentaktivitetene tilknyttet SiA.

Er dette kanskje noe for deg?

Du kan melde din interesse her: 

https://vt-agder.no/valgskjema/ 

 

Spørsmål om vervene kan sendes til leder@vt-agder.no.