Korona info

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er opptatt av våre tjenester skal være så trygge som mulig i forhold til den situasjonen vi har med Corona.

Vi følger derfor de smittevernråd som er gitt fra statlige organer, og har iverksatt en rekk tiltak som skal bidra til trygg og sikker bruk av våre tjenester. Vi oppfordrer studentene til også å bidra ved å ta smittevernreglene på alvor: Se linkene under for oppdaterte retningslinjer. 

Dette er tiltak og retningslinjer for hvert enkelt studiested:

Universitetet i Agder UiA 

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Ansgard Bibelskole

Noroff