Kompisprisen 2022

Nominer en du kjenner

Hvert år i anledning «Verdensdagen for psykisk helse» vil SiA helse i samarbeid med STA dele ut «Kompisprisen»

Kjenner du en medstudent som aktivt bidrar til inkludering og mangfold så kan du nominere denne studenten til prisen.

«Kompisprisen» blir utdelt i forbindelse med gratis frokost som SiA helse, VT og STA inviterer til 10.10 kl. 09:00 til 10.30 i kantina på Kafé Kampus Kristiansand!

Prisen deles ut hvert år og deles i år ut for 8. gang.

Nominasjoner kan sendes på mail til eli.stalesen@sia.no