Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om Hold Ut prosjektet Imponert over hva SiA og studentene har fått til

Som et ledd i å a skape trygge og sosiale lavterskel arrangementer og aktiviteter ble landets studentsamskipnader tildelt betydelig midler for å ansette studenter til å planlegge å gjennomføre sosiale lavterskeltilbud.

SiA har fått ca 7 millioner av disse midlene, og har gjennom store deler av pandemien hatt ulike aktiviteter og tiltak i "Hold Ut" prosjektet. Prosjektet har gjennom vinteren og våren engasjert 25-30 studenter som har hatt i oppgave å lage trygge lavterskel aktiviteter for medstudenter på Agder.

I forbindelse med åpningen av SiA's nye studentsenter var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til stede for å snakke med flere av studentene som har vært med på prosjekt. Asheim var svært imponert over det SiA og  studentene har fått til med de tildelte midlene. 

-Jeg er kjempeimponert over den jobben som studentene og Samskipnadene har gjort i denne perioden. Vi har jo gitt store beløp med frie rammer, fordi vi vet at samskipnadene har det i blodet med å skape aktiviteter og tilbud til studentene.

Det har vært veldig imponerende å se hvordan dere har løst det, ikke bare med studentene, men også timingen ved å lansere det nye studenthuset som samler så mange viktige ting for studentene på et sted. Det er veldig godt tenkt og fint å se, sier Asheim.

 

Prosjektet fortsetter i høst.

Hold ut prosjektet fortsetter utover høsten hvor ca 45 studenter skal jobbe med ulike aktiviteter og tiltak. Samtlige av de arrangementene finner du i SiA's nye aktivitetskalender

Aktivitetskalender