2001 – 2021Hokus Pokus barnehage 20 år!

15.Desember 2001 åpnet Hokus Pokus barnehage i Kristiansand dørene for barn og foreldre.

Hokus Pokus representerte noe nytt og annerledes innen barnehagebygg og drift. For det første var den STOR, plass til over hundre barn (store barnehager i Kristiansand hadde på den tiden 50-60 plasser). Og oppsiktsvekkende var det at bygget var helt uten avdelinger. Det var en inngang, en garderobe og alle lekerommene var forskjellige.

Mange var nok litt skeptiske i starten, og ryktene gikk om den kjempedigre barnehagen på campus, som var uten avdelinger og kanskje vegger og tak?

Men barnehagens ansatte stod fast i troen på at hele barnehagen skulle være barnas hus!
Et sted for trygghet og gode relasjoner, et miljø der barnas nysgjerrighet og utforskertrang skulle stå i fokus. Sammen skapte vi en barnehage der både voksne og barn trivdes svært godt.

Hokus Pokus ble et interessant reisemål for barnehageutbyggere og -drivere. Etter hvert kom flere på besøkslisten: UiA og deres samarbeidspartnere, kommunen og deres besøkende, et par ministere og andre samskipnader. Vi hadde en unik barnehage å vise frem, og våre egne erfaringer med drift og innhold i bygget. Vi var opptatt av å gi barna gode barndomsopplevelser og en barnehage med et mangfoldig innhold.

En av satsingene har vært at barna skal ha både menn og kvinner rundt seg i barnehagen. Vi gleder oss over de første 20 årene og tar gjerne 20 til!