Hjelpeside: Student i korona-tider

Det å være student i korona-tider kan by på mange utfordringer. Under har vi forsøkt å belyse noen ting som kan være viktig å tenke på og ting du kan gjøre for å bedre studenttilværelsen.

Del 1:

Introduksjon

SiA-helse

Del 2:

Ensomhet i

korona-tider

Del 3:

Lese til eksamen

i korona-tider