Annenhver student sliter psykisk

Nesten halvparten av studentene oppgir at de opplever alvorlige psykiske symptomplager viser tilleggsundersøkelsen til SHoT gjennomført av studentsamskipnadene. 

Dette er tiltak SiA gjør:  

  • SiA Helse har økt bemanning på samtaletilbud for studentene. Les mer
  • Tilgjengelig studenttelefon alle dager (inkl. helg).  Les mer 
  • “Hold ut!” kampanjen. Lavterskeltilbud av studenter for studenter. Les mer

I 2018 viste svarene at 32 prosent av studentene slet med alvorlig psykiske plager, i år er tallet 48 prosent. 

- Vi i SiA har sammen med resten av samskipnadene vært urolig for denne utviklingen, sier Eli Stålesen leder for SiA Helse. -Tallene som nå legges frem viser en økning som er større enn det den har vært tidligere, og vi tar dette svært alvorlig. 

I 2010 var resultatet én av seks studenter, i 2018 var den en av fire og nå er det hver andre student. Tallene må sees i lys av det siste krevende året hvor smitteverntiltakene har rammet studentgruppen hardt, og tiltak må settes inn. SiA Helse viser også til svært bekymringsfulle tall knyttet til tanker om selvmord og selvskading blant studenter. Studenter som oppgir selvmordstanker har gått opp fra åtte prosent i 2010, til 15 prosent i dag.

Eli Stålesen leder for SiA Helse

Eli Stålesen leder for SiA Helse

Fysisk helse 

Det er ikke bare studentenes psykiske helse som er forverret. I kartleggingen av fysisk helse ser vi en markant nedgang i vurderingen av egen helse. I 2018 vurderte 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse, dette er sunket til 68 prosent av studentene.  

Nedstengte campus 

Omkring halvparten av studentene oppgir at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital. Videre oppgir åtte av ti studenter mangler kontakt med medstudenter og over halvparten savner kontakt med faglæreren. Det er spesielt de yngste studentene som opplever overgangen til en digital studiehverdag som utfordrende. 

Ensomhet 

54 prosent av studentene forteller at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, eller føler seg utenfor eller isolert. I 2018 var dette tallet 30 prosent. Hele én av seks svarer svært ofte på alle tre. I 2018 var dette én av ti. 

-Denne undersøkelsen viser mange negative resultater, sier Stålesen. -Men, det er viktig å huske at studentene er ressurssterke, unge voksne som er tilpasningsdyktige, og er de flinke til å ta i bruk nye verktøy for å hjelpe sin egen situasjon. Samtidig som de er dyktige til å søke hjelp 

Et positivt funn er likevel at 84 prosent av studentene sier at de vil ta vaksinen mot Covid-19. 

62 498 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet har besvart undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Se hele rapporten på: www.studenthelse.no.