SiA stenger flere avdelinger

Nasjonale og lokale myndigheter har kommet med en sterk anmodning om å ta den pågående virus situasjonen på alvor. Vi må alle ta vår del av ansvaret for å begrense omfanget, og vi har nå et mulighetsrom for å redusere spredningen av viruset.

På bakgrunn av dette har SiA besluttet å midlertidig stenge følgende av sine virksomhetsområder fra og med 12. mars.

• Spicheren treningssenter.

• Kulturhusene Østsia og Bluebox.

• SiA mat og drikke stenger alle kantiner med unntak av enkelte mindre utsalgs steder.

• Barnehagetilbudet er stengtf.o.m. fredag 13. mars.

• SiA bok er stengt. Men det er inntil videre mulig å bestille bøker på mail: siabok@sia.no Levering/henting avtales i mail.

SiA er opptatt av å ivareta alle studenter som er tilknyttet studentsamskipnaden. Studenter som bor i våre boliger vil få den oppfølgingen de trenger.

SiA Helse opprettholder sitt tilbud som tilnærmet normalt, men vil prioritere ressurser inn mot digitale

kanaler.

Administrerende direktør i SiA Pål Harv har følgende kommentar til tilltakene.

- Dette er på mange måter en spesiell dag for SiA. Men slik situasjonen har utviklet seg, og på bakgrunn av råd og anmodninger fra myndighetene, tar SiA sin del av ansvaret for å redusere smitteomfanget.Vi håper tiltakene er kortvarige, og at vi snart kan være tilbake i normal drift.

Utover dette henviser vi til vår hjemmeside (sia.no) som oppdateres fortløpende.