Informasjon om koronaviruset

SiA følger situasjonen og iverksetter flere tiltak i de ulike avdelingene.

SiA har satt krisestab og har et beredskapsteam som nå møtes hver morgen for å vurdere status og tiltak. Vi tar utgangspunkt i faglige råd fra folkehelseinstituttet, og vi koordinerer oss samtidig med UiA og de andre samskipnadene.

Hvem kontakter du?

 • For generell informasjon
  Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015.
 • Hvis du tror du er smittet av korona:
  Ring din fastlege eller legevakten på 116117. Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.
 • Kontaktpunkt ved SiA: sia@sia.no eller 40 00 10 18
 • Kontaktpunkt ved UiA: hjelp@uia.noeller 38 14 10 00

SiA har foreløpig iverksatt følgende tiltak:

 • Ekstra fokus på informasjon om smittebegrensning
 • Økt innsats på renhold og tilgang på antibac
 • SiA Helse øker ressursene på chat funksjonen på nettsidene

  SiA besluttet å midlertidig stenge følgende av sine virksomhetsområder fra og med 12. mars.

  • Spicheren treningssenter.

  • Kulturhusene Østsia og Bluebox.

  • SiA mat og drikke stenger alle kantiner med unntak av enkelte mindre utsalgs steder.

  • Barnehagetilbudet har foreløpig normal drift men er etter kommunale retningslinjer besluttet stengtf.o.m. mandag 16. mars.

Generell informasjon om Covid 19

Slik forebygger du koronasmitte

Hosting og nysing

Reiseråd

Følg norske myndigheters informasjon og anbefalinger, og sjekk disse ofte for oppdateringer.

Tilleggsråd til deg som kommer du fra et område med spredning

 • Følg instrukser fra lokale myndigheter.
 • Føler du deg dårlig, ha lav terskel for å kontakte helsetjenesten på telefon.
 • Følg anbefalte hygienetiltak