Nytt semester – nye muligheter

SIA vil ønske alle studenter hjertelig velkommen tilbake til et nytt semester og velkommen tilbake fra «dvale», som det også heter på såkalt «student-mål». Et nytt semester bringer nye muligheter for å sosialisere seg, forsøke å få gode karakterer, engasjere seg i nye aktiviteter og oppdage nye sider ved seg selv. Men studietiden er ikke nødvendigvis alltid så lett!

Forfatter: Andreas Dahlsett Ratvik
Trainee folkehelse-SiA

Flere studier viser at sosial støtte er viktig for å gjennomføre skoleløpet med gode karakterer og tilpasse seg kravene i studentomgivelsene. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) (2018) viste at hver tredje student ved UIA ofte føler seg alene, isolert eller utenfor. Skal man se dette i lys av UiAs andel studenter, betyr det at omtrentlige 4 167 av UiAs 12500 studenter til tider ofte kjenner seg på ulike måter utenfor. Det er ikke akkurat få! Samtidig rapporterer hver fjerde student å ha mentale plager som går utover dem i hverdagen. Mens 44 prosent av UiAs studenter opplever alt fra middels til alvorlig mange psykiske plager i studiehverdagen. Ved en enkel omdreining vil det si at rundt 5500 studenter av UIAs 12500 studenter, til tider eller ofte kjenner seg igjen i erfaringer og problematikk nevnt ovenfor.

Hvis man har det vanskelig, kjenner seg deprimert, eller mistrives på ulike måter, er det svært lett å føle at man er den eneste i verden som har det nettopp slik. Men det er du altså ikke alene om. Ser en på SHOT-undersøkelsen fra 2010 har det vært en fordobling i andelen studenter som rapporterer å kjenne seg utenfor på landsbasis!

Å være student handler ikke bare om karakterer. Studietiden er en tid der også faktorer som bosituasjon, sosiale opplevelser, relasjoner, økonomi og fritid har mye å si for hvordan man har det som student.

Her kommer vi med våre tips og råd til dere studenter. Hva kan du gjøre for å få det bedre?

 • Delta i linjeforeningens aktiviteter. Alle studenter har behov for å bli kjent med noen. Gjennom linjeforeningens aktiviteter kan du bli kjent med nye, knytte bånd og komme på innsiden av studentlivet innenfor din studieretning. Savner du aktiviteter eller har innspill til linjeforeningens drift, foreslår vi at du sender dem en tilbakemelding.

 • Finn en studentaktivitet (studentforeninger). Studentforeninger ved Universitetet i Agder gjelder for alle studenter som er semesterregistrert i SIA. Her finnes det et mangfold av studentforeninger. (Dette gjelder ikke linjeforeninger, da de går inn under ulike studieretninger ved UiA). Enten om du er opptatt av musikk, politikk, idrett, humanitært arbeid eller annet, finnes det en rekke muligheter for å delta. Å engasjere seg i en studentaktivitet, er en fin måte å finne seg et miljø på siden av studiene. Se link for oversikt, trykk på din studieby: https://www.uia.no/student/livet-rundt-studiene/studentforeninger- og-studentaktiviteter-paa-uia.

  Går du på en annen skole enn UIA anbefaler vi deg å bli med i en av UIAs studentaktiviteter eller de som eksisterer ved din skole.

 • Oppsøk bli-kjent arrangementer. Studentsamskipnaden i Agder satser dette skoleåret på en

  rekke bli-kjent arrangementer for studenter. I høst var det flere vellykkete arrangementer med høy oppslutning i samarbeid med foreningslivet, innenfor speedfriending, gamingkvelder, rebusløp og markatur med mer! Dette er en uformell, trygg lavterskel

Møteplass for alle studenter som ønsker å møte andre studenter innenfor andre studieretninger! Passer for alle!

 • Vær mer innom studenthusene Østsia og Bluebox: På studenthusene arrangeres det

  konserter, standup, live podcaster, fester, sosiale samlinger, TorsdagsQuiz med mer. Det er også et kjempe fint sted å ta turen for å gjøre sine lekser. Disse husene er sosiale lavterskel arenaer bygd for studentene.

 • Engasjer deg i et foreningsstyre eller verv på campus. Å sitte i et verv er en utmerket måte å komme på innsiden av studentlivet. Her møter du alle slags type mennesker, og terskelen er lav. Å ta seg et verv gir i tillegg viktig praktisk erfaring, som er svært relevant opp mot arbeidslivet. 29. januar i år vil Engasjer-deg dagen markeres i henholdsvis Grimstad og Kristiansand (Gjelder for UIA-studenter). Her vil DU få presentert mangfoldet av muligheter som finnes ved Universitetet i Agder både når det gjelder studentliv, muligheter for studentverv også videre. Ta del i denne dagen. Følg info som senere legges ut om dagen på sosiale medier.

  Dersom du til tider opplever ubehagelig høyt stress, spenning og uro i studiehverdagen vil vi anbefale noen av SIA Helse sine kurs (se hjemmeside for mer info: https://www.sia.no/helse/). De tilbyr for vår-semesteret blant annet:

 • Vivat (kurs i selvmordsforebygging)

 • Fortell-gruppe med studenter (her deles alt mellom himmel og jord formålet er å ta

  utgangspunkt i 5 eksistensielle spørsmål for å gjøre studiehverdagen enklere)

 • Samtalegruppe for mannlige studenter (Samtalegruppe for å bedre trivsel og psykisk helse

  for mannlige studenter utgangspunkt for samtaler er stresshåndtering, egenomsorg, vennskap og parforhold, ensomhet og utenforskap, psykisk, fysisk og seksuell helse, livsutfordringer og mestring, samt andre emner som tas opp av deltakerne)

  Følg SIA Helse sine hjemmesider utover våren, det vil dukke opp flere tilbud løpende (blant andre muligens suppekurs, meditasjonskurs osv.).

  Om ikke studentlivet er nok. Finnes det også en rekke muligheter i lokalsamfunnet og byene Grimstad og Kristiansand. Her kan du engasjere deg i en forening, sosial møteplass eller aktivitet.

  Sjekk ut foreningsportalen til Kristiansand kommune (http://kristiansand.foreningsportalen.no/aktiviteter/foreninger/). Her ligger det ute 556 foreninger av ulikt slag. Finn din aktivitet etter smak. Et sorteringsfelt på venstre side gjør det enkelt å skille foreninger etter kategorier. Her finnes det foreninger rettet for de som er interessert i politikk, ulike aktiviteter, idretter o.l.

  VisitNorway har også en fin oversikt over hva som skjer i Kristiansand:

  https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/kristiansand/hva-skjer/?page=3

  For studenter i Grimstad finnes det også en foreningsportal (http://org.agderposten.no/grimstad/_cps/etc.php?template=forsiden).

  VisitNorway har også her en fin oversikt over spennende kulturelle og sosiale aktiviteter i Grimstad:

  https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/grimstad/hva-skjer/


Hvilke kanaler bør du følge gjennom skoleåret for å holde deg oppdatert på studentlivet?

 • Last ned studentliv-appen Uniby. På UNIBY legges det ut over 100 arrangementer i måneden av foreninger, aktører i studentlivet, UIA og i lokalsamfunnet ellers. Uniby er en app laget for studenter med tanke for hele skoleåret.

 • Universitetet i Agder har sin egen facebookgruppe. Her deles informasjon om alt og ingenting som relaterer seg til studentene. Her er det vanlig at foreningslivet legger ut nyheter som skjer gjennom skoleåret.

 • Følg de aktiviteter og linjeforeninger du er interessert i på sosiale medier. Her legges ut viktig info og arrangementer gjennom skoleåret.

 • Følg studenthusene (Østsia og Bluebox) på sosiale medier for mer informasjon om deres program og arrangementer utover skoleåret. På studenthusene arrangeres det konserter, standup, live podcaster, fester, sosiale samlinger, TorsdagsQuiz med mer. Disse husene er sosiale lavterskel arenaer bygd for studentene.

  Siste ord – Ikke gi deg!
  Studietiden legger opp til en rekke muligheter og sjanser hvor det nødvendigvis ikke er en garanti for
  at alt blir som en håper! Det er lov til å være skuffa. Men ikke gi deg eller stopp opp av den grunn.

  Studietiden er en fase i livet som medfører at DU må lære deg å stå på egne bein, i alt hva det medfører fra å holde hybelen ryddig, få seg et sosialt nettverk og «mestre» studiene.

  Men ikke gi deg, bare fordi du ble skuffa eller noen opplevelser ikke gikk som du trodde! Livet går ikke under. Mennesket besitter så forferdelige mye ressurser, og studietiden er kanskje en fin måte å lære det på.