SiA arrangerer miljøuke for studentene

Fra 23.-27. september arrangeres MiljøUKA 2019.

MiljøUKA arrangeres som et ledd i at SiA er sertifisert som Miljøfyrtårn. Uken skal sette fokus på store og små klima- og miljøutfordringer.

–Det har vært viktig for SIA å gjøre MiljøUKA til et samarbeidsprosjekt med studentene, sier Jahn Olav Marum som er markedssjef i SiA og prosjektleder for MiljøUKA.

Velferdstinget og fire ulike studentforeninger har engasjert seg med ideer og arrangementer som er med på å prege innholdet i MiljøUKA.

–Programmet er variert, og studentene kan denne uken få med seg spennende foredrag, møteplasser for refleksjon/diskusjon, workshops med fokus på miljøtiltak i praksis, miljøquiz, konsert m.m. Vi håper dette vil engasjere studentene til å stille på de ulike aktivitetene under MiljøUKA, avslutter Marum.

Grønn profil

SiA har over flere år hatt et bevisst miljøfokus i alle sine avdelinger, og har siden 2015 værtsertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom sertifiseringen dokumenterer vi vår miljøinnsats og vårt samfunnsansvar. SiA er sertifisert med alle sine 9 avdelinger, og som Miljøfyrtårn jobber SiA med konkrete miljøtiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

–Som Miljøfyrtårn har vi fått et verktøy som hjelper oss med å strukturere og målrette miljøtiltakene våre. Vi ser at det nytter å ha fokus! Spesielt på energisiden har vi oppnådd gode resultater, og vi har målsettinger om tydelige forbedringer på alle områder, sier Marum.

SiA Miljøfond

SiA Miljøfond blir etablert som en del av MiljøUKA. Tanken er at studentforeninger kan søke midler til prosjekter og tiltak som setter fokus på miljøaktiviteter i studenthverdagen.

Mer informasjon om søknadsfrister kommer.

Program SiA MiljøUKA