Fra venstre: - Jacob Haugmoen Handegard - Styreleder SiA, Jakob Mæland - Leder Velferdstinget Agder og Pål Harv - Administrende direktør i SiA

Studentene får samarbeidsavtale

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og Velferdstinget i Agder (VT-A) har denne våren signert en samarbeidsavtale. Målet er å sikre et godt samarbeid til beste for studentene på Agder.

I november 2018 avholdt Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sammen med Velferdstinget i Agder (VT-A) og Studentorganisasjonen i Agder (STA) konferansen "Engasjement" for å samle studentforeninger, utdanningsinstitusjoner og velferdsaktører. Målet var å se på hvordan ulike aktører og ulike samarbeidspartnere på best mulig måte kan bidra til engasjement blant studentene for å skape et aktivt studentliv på alle institusjoner for høyere utdanning på Sørlandet.

Underveis i konferansen ble det avholdt ulike workshops og foreslått en rekke tiltak for å nå ut til studentene på en bedre måte, og sikre at deres engasjement får muligheten til å blomstre i studietiden. Et av tiltakene var samarbeidsavtalene mellom hovedaktørene.

Samarbeidsavtalene

Avtalene ble først diskutert under en studietur i Stavanger høsten 2018. Bakgrunnen for avtalen i Stavanger er å regulere møtepunkter og oppgavefordeling mellom Velferdstinget og Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Direktør Pål Harv i SiA forklarer hvorfor ideen ble tatt med tilbake til Sørlandet.

Det er viktig for oss å skape en arena hvor Velferdstinget ikke bare opplever at de har mulighet til å påvirke, men også får sin formelle plass som vårt studentorgan. Derfor ble formatet som samarbeidsavtalen i Stavanger har foreslått som et tiltak under høstens konferanse, forteller Harv.

Og det er studentene glade for.

For VT-A viser avtalen oss at SiA satser på studentorganet sitt, og det er bra. I tillegg får vi gjennom avtalen regulert organiseringen og oppgavefordelingen mellom oss, som gjør at vi kan bruke tiden vår bedre til å løse utfordringer og skape enda bedre tilbud for alle studenter på Agder, forklarer Jakob Mæland, leder i VT-A.

Velferdstinget i Agder er studentorganisasjonen som organiserer alle studentorganene som tilhører en høyere utdanningsinstitusjon i Agder. De har ca. 14.000 medlemmer, og er altså studentorganet til SiA.

Avtalen gir møterett i SiA-styrene

Vi er svært fornøyde med den endelige avtalen, og mener den setter en god ramme for hvordan VT-A kan samarbeide og utvikles med SiA, fortsetter Mæland.

Han er tydelig på at avtalen i seg selv ikke handler om de faktiske oppgavene som VT-A jobber med, men at den regulerer viktige deler av arbeidsformen til studentrepresentantene. På den måten er avtalen viktig og gir VT-A formell status i ulike fora. Selv trekker Mæland frem SiA-styret.

Jeg er spesielt fornøyd med at leder har fått observatørstatus i SiA's styremøter. Det viser en åpenhet fra samskipnaden, og et ønske om å inkludere oss i deres prosesser. Jeg mener det gir et større samarbeid innad, og er definitivt noe VT-A vil fortsette å benytte seg av. Vi får muligheten til å påvirke prosesser og ytre studentenes sak. Agder er det eneste Velferdstinget i Norge, som har en slik åpen løsning smiler han.

Pål Harv er enig.

Avtalen har mange gode punkter om hvordan vi kan bruke tiden vår smart når det gjelder samarbeid. Målet er at våre tjenester og studentenes penger skal skape aktivitet og bidra til å øke engasjement. Da er det viktig med et Velferdsting som fungerer og et samarbeid som skaper muligheter, fastslår direktøren i SiA.

Avtalen ble vedtatt av Velferdstinget i Agder 10.04.2019 og av styret i SiA 09.05.2019. Det er også forhandlet frem en avtale mellom VT-A og Studentorganisasjonen i Agder (STA) som et ledd i å skape samarbeid på tvers av organisasjoner og ulike oppgaver.