Velkommen nye studenter!

Kjære nye student.

For oss i studentsamskipnaden (SiA) er innrykket av nye studenter årets høydepunkt. Oppstarten markerer vi ved å arrangere Studiestartfestivalen, og vi håper du vil delta! SiA er en stor organisasjon på ca. 200 ansatte, Vi driver «non profit» som vil si at alt overskudd går tilbake til studentvelferden. Vårt mål er å sikre at livet rundt studiene fungerer på best mulig vis.

Som student må du gjøre egne valg og egne prioriteringer. Vi har tilbudene, så vurderer du selv hva som passer for deg. Studieårene er for de fleste en unik tid i livet, og vi i SiA skal gjøre vårt til at både hverdag og fest fungerer, og gir gode varige minner.

Velkommen til nytt studieår!

Adm. dir. SiA
Pål Harv