Åpning av UiA-parken på Campus Kristiansand

Velkommen til åpningen av UiA-parken på Campus Kristiansand 10. oktober kl 15:00 ved basket-/volleyballbanen. (Tekst og foto UiA)


Streetbasket- og sandvolleyballbane er også en del av anlegget.

UiA inviterer til rebus med premier, gratis varm mat og drikke, snorklipping og musikalsk innslag.

Møt opp for en hyggelig avslutning på studiedagen eller arbeidsdagen. Kle deg etter været og ta med deg en venn eller noen du møter på veien, og bli med på åpningen av UiAs nye aktivitetspark, med joggeløype, baner for streetbasket og volleyball, hinderløype, styrketreningsanlegg, samlingsplass for uteundervisning og rekreasjonsområder.

Les også: Folkehelse styrkes gjennom åpne anlegg

UiA-parken: Kart over hele aktivetetparken på UiA Campus Kristiansand. (Illustrasjon: Thomas Fiskå)

UiA-parken (Illustrasjon: Thomas Fiskå)

Program:

Kl 15:00

  • Blæsen spiller opp
  • Taler og snorklipping ved rektor Sunniva Whittaker og STA-leder Benedicte Nordlie

Kl 15:15

  • Gratis varm suppe
  • Rebus v/Trisalus
  • Aktiviteter på basket- og volleyball-banen v/KSI
  • Bål og noe varmt å drikke ved uteklasserommet/gapahuken v/Fjell & Fjære

Alle rebus-ark må være levert ved basketballbanen i innleveringsboks innen kl 17:30.

Det flotte anlegget er åpent for alle. Ta det i bruk!
På denne dagen er det også Verdensdagen for psykisk helse, i år er tematikken “gi tid”. Bruk derfor gjerne denne anledningen til nettopp dette. Tid til deg selv, tid til andre og tid til tilstedeværelse. Vi gleder oss til å se dere alle!

UiA-parken er inngår i utviklingen av Universitetsbyen Kristiansand.

Den skal bidra til å øke aktiviteten i området og redusere den opplevde avstanden mellom universitetet og byen. Aktivitetsområdet er ikke bare beregnet for studenter, men skal også bidra til at byens befolkning aktiviseres og trekkes nærmere universitetet.

Prosjektet har bestått av representanter fra UiA, Kristiansand kommune, Statsbygg, SiA og Vest-Agder fylkeskommune. Gjennom samarbeidet har de involverte bidratt på ulikt vis. Kristiansand kommune har blant annet bidratt med planarbeid, detaljprosjektering og terrengopparbeidelse, Statsbygg har tilrettelagt og utviklet stier og parkområder, og UiA har blant annet finansiert arbeidet i terrenget og stått for planlegging og innkjøp av utstyr og apparater. Lysmaster med solcellepanel lyser opp anlegget på kvelds- og nattestid.

Her har vi fått god uttelling for god samskaping! Det kan stå som et godt eksempel på hva man kan få til når alle bidrar fra hvert sitt ståsted.

Alle inviteres til åpningen 10. oktober kl 15:00 ved streetbasketbanen.