Resultatene fra SHoT foreligger

I dag ble resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) offentliggjort. De bekrefter noen kjente utfordringer ved studentlivet, men avdekker også noen nye.

Flertallet av studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har det bra. De er fysisk friske, de føler seg godt tatt i mot på studieprogrammene. De er også fornøyd med Kristiansand og Grimstad som studiebyer.

Men det er også en stor andel studenter som sliter psykisk. På landsbasis har trenden gått i negativ retning fra 2014.

Resultatene viser blant annet at 27 prosent av studentene tilknyttet SiA har psykiske plager, 31 prosent føler ensomhet eller utenforskap og 16 prosent svarer at de har en dårlig eller svært dårlig livssituasjon.

Dette er tall som blir tatt på alvor både på nasjonalt og lokalt plan.

- Rapporten understreker viktigheten av det arbeidet vi til daglig holder på med sier Pål Harv, administrerende direktør i SiA. - Vi jobber hver dag for bedre studentvelferd, og resultatene fra SHoT-undersøkelsen tas nå inn i arbeidet som pågår i hele organisasjonen fra styret, administrasjon og ute i avdelingene.

Så langt det er rapportert, er det ikke store avvik i det studentene på Agder melder tilbake og det som er snittet for landet.

Mer informasjon om resultatene i undersøkelsen finner du her:

SHoT 2018 - sentrale funn

SHoT 2018 - hovedrapport

SHoT 2018 - tall for SiA